Νέοι Ερευνητές - Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι νέοι ερευνητές που συμμετέχουν στο υποέργο ΠΕΝΕΔ 2003 "Η μελλοντική διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές" είναι οι ακόλουθοι:


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα