Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε έργου ΠΕΝΕΔ προέρχεται από τον εκάστοτε Ανάδοχο Φορέα και αναλαμβάνει την εποπτεία του έργου και το συντονισμό των συμμετεχόντων σε αυτό καθώς και τη διαχείριση του έργου (οικονομική και τεχνική). Αναλαμβάνει την εποπτεία της εκπαίδευσης των νέων ερευνητών, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης.

Στο παρόν υποέργο επιστημονικός υπεύθυνος είναι καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης.

Ο Π. Κ. Ιωακειμίδης είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σπούδασε πολιτικές, οικονομικές επιστήμες και ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα Πανεπιστήμια Λονδίνου (London School of Economics-LSE), Manchester και Amsterdam. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων για θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης και έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών. Διδάσκει στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ως πρεσβευτής/εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών έχει συμμετάσχει σε όλες τις σημαντικές διαπραγματεύσεις της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Διακυβερνητικών Διασκέψεων για την επεξεργασία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, της Συνθήκης του Maastricht για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης του Amsterdam. Υπήρξε ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για τη σύνταξη της Συνθήκης της Νίκαιας και αναπληρωματικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης (Convention).

Μεταξύ άλλων έχει χρηματίσει: Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, του ΔΙΚΕΜΕΠ και άλλων επιστημονικών ενώσεων.

Βιβλία/Δημοσιεύσεις (επιλογή):


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα