Συνεργαζόμενος φορέας του εξωτερικού

To ΠΕΝΕΔ 2003 προβλέπει την ανάπτυξη, κατά την εκτέλεση επαρκούς τμήματος του έργου, ουσιαστικής συνεργασίας με φορέα από το εξωτερικό, για την προώθηση και διάχυση πληροφοριών Έρευνας & Τεχνολογίας και την ανάπτυξη της δικτύωσης με ερευνητικούς, τεχνολογικούς φορείς του εξωτερικού.


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα