Έμπειροι Ερευνητές

Οι έμπειροι ερευνητές συμμετέχουν, μαζί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, στην υποστήριξη της εκτέλεσης του ερευνητικού έργου και στη διαδικασία εκπαίδευσης των νέων ερευνητών, τηρώντας τους κανόνες της επιστήμης.


ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

Ο Πάνος Καζάκος είναι καθηγητής διεθνών οικονομικών και ευρωπαϊκών σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα και οικονομικά στη (Δυτ.) Γερμανία. Το 1971 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Christian-Albrechts-Universitat, Kiel. Έχει διδάξει μικρο- και μακροοικονομική Θεωρία στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και διατελέσει ανάμεσα σε άλλα στέλεχος της ΑΤΕ (Δ/νση μελετών και προγραμματισμού), εμπειρογνώμων στο Υπουργείο Εξωτερικών, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, επιστημονικός Δ/ντης του Ελληνικού Κέντρου Ευρ. Μελετών και μέλος της επιτροπής σχεδιασμού του ΥΠΕΞ. Από το 1996 είναι διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών". Είναι επίσης μέλος της Κίνησης Πολιτών και της Διεθνούς Αμνηστίας.
Άρθρα του φιλοξενούνται τακτικά στην εφημερίδα Καθημερινή και στο περιοδικό το Αντί. Οι δημοσιεύσεις καλύπτουν θέματα σχέσεων Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εσωτερική αγορά, διαρθρωτική πολιτική κλπ), οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και εξελίξεων στη ΝΑ Ευρώπη.
Η μελέτη του "Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (Σιδέρης, 1996) βραβεύτηκε τον Δεκέμβριο 1995 από την Ακαδημία Αθηνών.

Βιβλία/Δημοσιεύσεις (επιλογή):
· Ανάμεσα σε κράτος και αγορά-οικονομία και οικονομική πολιτική στη μεταπολεμική Ελλάδα 1944-2000, Πατάκης, Αθήνα 2001.
· "Wandel von Oben? 'High politics' und Burgerdiplomatie am Beispiel der griechisch-turkischen Beziehungen", Sudosteuropa Mitteilungen,41.Jg. No 2/ 2001.
· Stabilisierung ohne Reform. Konvergenz und Pfadabhangigkeit im Griechenland der 90er Jahre, Zentrum fur Europaische Integrationsforschung, Discussion Paper C66, Bonn 2000.
· Εuro Spectator: Implementing the Euro. Greek Report, EUI Working Paper, Firenze, 2000.
· "The Europeanization of Public Policy: The Impact of European Integration on Greek Environmental policy", European Integration, 1999, vol. 21, pp 369-391.
· "Griechenlands Eintritt in the WWU", in Rill, B. (Hgbr): Griechenland Politik und Perspektiven, Hanns Seidel Stiftung, Munchen 1999.
· Η νέα Agenda της αριστεράς και άλλα δοκίμια πολιτικής κριτικής, Παπαζήσης, Αθήνα 1998.
· Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σιδέρης, Αθήνα 1996 (βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών).
· Μεταρρύθμιση και οικονομική συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, (co-author P.Liargovas), Γνώση-Ιονική Tράπεζα, Αθήνα 1996.
· "Griechische und deutsche Europapolitik im Vergleich", in Trapp, Erich (Hgbr) : 3000 Jahre griechischer Kultur, Gardez Verlag, St. Augustin 1997, 221-253.
· (co-ed.) Greece and EC Membership Evaluated, Pinter, London 1994.
· "Von der EG zur Europeischen Union aus der Sicht des 'okonomischen foderalismus'", in Foderalismus und die Architektur der Europaischen Integration, Sudosteuropa Gesellschaft, Munchen 1994, 139-158.


ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

Ο Ναπολέων Μαραβέγιας σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία (Grenoble) με υποτροφία της ΑΤΕ και του Ιδρύματος Ωνάση, όπου απέκτησε το D.E.A. στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και το Doctorat d' Etat στην Οικονομική Επιστήμη με Άριστα (1983). Δίδαξε για δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Grenoble (Μακροοικονομική) και αφού εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, προσελήφθη για μικρό διάστημα ως ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου Γεωργίας. Στη συνέχεια εργάστηκε για τέσσερα χρόνια (1985-1989) ως ερευνητής στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Τ. Γιαννίτση και αντικείμενο τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στην ελληνική οικονομία.
Το 1989 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής, στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής (1993) και Καθηγητής (1997), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου διδάσκει μέχρι σήμερα Πολιτική Οικονομία, Αγροτική Πολιτική και Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Επίσης, από το 1989 μέχρι το 1996 υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του μαθήματος "θεωρία και Πολιτική της Περιφερειακής Ανάπτυξης". Σήμερα, είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης κι Δημόσιας Διοίκησης.
Έχει πάρει μέρος σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια με δημοσιευμένες εισηγήσεις. Έχει κληθεί να δώσει διαλέξεις σε όλα σχεδόν τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και στα ξένα πανεπιστήμια του Montpellier, της Valencia και της Οξφόρδης. Από το 1993 είναι κάτοχος μίας Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, από το σύνολο 4 παρόμοιων εδρών που έχει χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ ήταν και Επιστημονικός Υπεύθυνος πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Παράλληλα είναι:
- Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης (1993-1998)
- Μέλος Διεθνών Επιστημονικών Δικτύων (RAFAC, NATURA, κ.ά.)
- Μέλος Συντακτικών Επιτροπών τριών Επιστημονικών Περιοδικών (Επιθεώρηση Αγροτικής Οικονομίας, Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών, Επιθεώρηση Αγροτικής Έρευνας)
- Μέλος ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
- Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)

Βιβλία/Δημοσιεύσεις (επιλογή):
· Η Ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Επιπτώσεις στον Αγροτικό Τομέα, εκδ. Κοινοπρακτική, Αθήνα 1989.
· Αγροτική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα 1991.
· Η Διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και η Ελληνική Γεωργία στη δεκαετία του 1990, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1993.
· Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: θεωρία, Ανάλυση, Πολιτική, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1994.
· Η Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. θεμέλιο, Αθήνα 1995.
· Politiques de Prix et de Subvention: Effets sur les Agricultures Familiales Mediterraneennes, editions Options Mediterraneennes, Montpellier 1997.
· Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης) του R. Fennell, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1999.


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ

Ο Αντώνης Κόντης σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο Αμβούργου της Γερμανίας. Σήμερα, είναι επ. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών - στο οποίο διδάσκει "Πολιτική Οικονομία Ι,ΙΙ", "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις" και "Μετανάστευση και Μειονότητες στην Ευρώπη". Επίσης, είναι Εταίρος του Πανεπιστημίου της Βόννης, διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συνεργάτης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Απασχολήθηκε ως ερευνητής στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Ειδικός Επιστήμονας στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και δίδαξε στη Ανωτάτη Σχολή Ικάρων και στη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Τα κύρια ερευνητικά και συγγραφικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα επιστημονικά πεδία της "Διεθνούς Μετανάστευσης" της "Μεταφοράς Τεχνολογίας" και της "Οικονομίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης".

Βιβλία/Δημοσιεύσεις (επιλογή):
· Technologietransfer und Zahlungsbilanz in Griechenland. Frankfurt/Μ-Bern- New York-Paris 1989, Peter Lang
· "Volle Freizugigkeit fur Personen zwischen Griechenland und der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft seit dem 1. Januar 1988", στο: Zeitschrift fur Auslanderrecht und Auslanderpolitik, 8 JG., 25. April 1988, Heft 2, Baden-Baden 1988, σελ. 73-79.
· "Εξαγωγικό εμπόριο Ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων έντασης τεχνολογίας", στο: 2ο Συνέδριο για τη Βιομηχανία, 22-26/5/1989, Έκδοση ΤΕΕ, Αθήνα 1989, Τόμος 1 ος, σελ. 157-188.
· "Labour Mobility", στο: European Community Membership Evaluated, Kazakos, Ρ. - Ioakimidis Ρ., Pinter, London 1994, ρρ. 278-293.
· "Η οικονομία της Αλβανίας και η Ελληνική μειονότητα" στο: Ο Ελληνισμός της Αλβανίας, Θ. Βερέμης κ.α., Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 1995, σελ. 103- 147.
· "Η έρευνα στην Ελλάδα για τον Ελληνισμό της Διασποράς", στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τχ 92-93, Α'-Β' 1997, σελ 63-91.
· "Ημεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναμικό στην Ελληνική αγορά εργασίας", στο: "Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός", Ίδρυμα Σcικη Καράγιωργα, Αθήνα 1998, σελ. 509-534.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Ο Δημήτρης Χρυσοχόου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Ήταν Reader του Πανεπιστημίου του Exeter στο Department of Politics. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι τα εξής: το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Θεωρίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η θεωρία της δημοκρατίας και ο συγκριτικός ομοσπονδισμός. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Msc στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Reading. Η διδακτορική του διατριβή έχει θέμα "From democracies to democracy: the case of the European Community" και την ολοκλήρωσε το 1996.

Βιβλία/Δημοσιεύσεις (επιλογή):


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα