Δραστηριότητες

3 Δεκεμβρίου 2008

Διάλεξη του Καθηγητή του London School of Economics (LSE) Kevin Featherstone με θέμα (προσωρινό) “The Limits of Europeanization: explaining low reform capacity in Greece?”, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΝΕΔ 2003». Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρουσίαση Καθηγητή Kevin Featherstone στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.


----------

26 Ιανουαρίου 2007

Διάλεξη του Καθηγητή του London School of Economics (LSE) Kevin Featherstone με θέμα (προσωρινό) "The limits of Europe", στο πλαίσιο του προγράμματος "ΠΕΝΕΔ 2003". Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρουσίαση Καθηγητή Kevin Featherstone στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 Επιστροφή στην κεντρική σελίδα